Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

III Sesja Rady Gminy Płużnica

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Przewodniczący Rady Gminy uprzejmie informuje mieszkańców, że III Sesja Rady Gminy Płużnica odbędzie się 31 stycznia 2019 r. o godz. 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Płużnicy z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:
1) stwierdzenie quorum,
2) przyjęcie protokółu z II Sesji Rady Gminy,
3) przyjęcie porządku obrad.

2. Wręczenie zaświadczeń Radnym Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica.

3. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Płużnicy, Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

4. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji,

5. Podjęcie uchwał:
III/23/2019 - w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
III/24/2019 - w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Pomoc Gminy Płużnica w zakresie dożywiania” na lata 2019-2023,
III/25/2019 - w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
III/26/2019 - w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica, gminy Płużnica,
III/27/2019 - zmieniająca uchwałę Nr XXV/172/2016 Rady Gminy Płużnica z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis gruntów, budynków i budowli położonych w obrębie terenów koncentracji funkcji komercyjnych na terenie gminy Płużnica,
III/28/2019 - w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis nowo powstałych budynków i budowli położonych na terenie gminy Płużnica poza obszarem Płużnickiego Parku Inwestycyjnego,
III/29/2019 - w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów oraz Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Płużnica,
III/30/2019 - w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za uczestnictwo w działaniach ratowniczych
i szkoleniach pożarniczych,
III/31/2019 - zmieniającej budżet Gminy Płużnica na 2018 r.,
III/32/2019 - zmieniającej Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2018 - 2034,
III/33/2019 – w sprawie uchwalenia statutów sołectw w Gminie Płużnica,
III/34/2019 - w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej oraz warunków i sposobu ich przyznawania,
III/35/2019 - w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej wysokości dofinansowania czesnego zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Płużnicy i prowadzonym przez Gminę Płużnica,

6. Dyskusja,

7. Zakończenie.

Informacje dotyczące pracy Rady Gminy

Transmisja on line obrad Sesji Rady Gminy

Wspólne posiedzenie Komisji, opiniujące materiały na III Sesję Rady Gminy, odbędzie się 30 stycznia 2019 r. o godz. 9:30 w sali posiedzeń urzędu gminy w Płużnicy.

wróć

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij