W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Kluby Seniora w Gminie Płużnica


Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”  

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)

Oś priorytetowa: 09 - Solidarne społeczeństwo

Działanie: 09.03 - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 09.03.02 - Rozwój usług społecznych

Wartość projektu: 4 472 373,00 zł

Wnioskowana dotacja: 4 110 773,00 zł

Wkład UE: 3 801 517,05 zł

Wkład własny: 361 600,00 zł

Termin realizacji: 1.10.2017 - 30.09.2020

Umowa nr: UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko – pomorskie dla 120 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2020r.

Opis projektu: Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest liderem projektu, tzw. Partnerem Wiodącym.  Partnerzy mają przydzielone zadania. 

Gmina Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (5 Klubów Seniora: Błędowo, Mgowo, Wiewiórki, Wieldządz, Uciąż)
 • Działania integracyjne w środowisku lokalnym - otoczeniu Klubu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (3 Kluby Seniora: Płużnica, Orłowo, Nowa Wieś Królewska)
 • Funkcjonowanie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych
 • Działania integracyjne w środowisku lokalnym - otoczeniu Klubu
 • Warsztaty i doradztwo grupowe dla opiekunów faktycznych 
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Efekty projektu:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu programu: 136
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 120
 • Liczba opiekunów/-ek faktycznych, którzy podnieśli swoje umiejętności i wiedzę - osoby z otoczenia: 120
 • Liczba osób, które ukończyły szkolenie i otrzymały uprawnienia do świadczenia opieki w miejscu zamieszkania - osoby z otoczenia: 16
 • Liczba uczestników/--ek niesamodzielnych seniorów, którzy zostali objęci opieką, zostali zaktywizowani i zintegrowani: 120
 • Liczba funkcjonujących Gminnych Centrów Usług Środowiskowych, miejsc świadczących usługi doradcze, informacyjne i animacyjne: 1
 • Liczba opiekunów/-ek faktycznych objętych wsparciem doradczym grupowym i indywidualnym, informacyjnym i animacyjnym - osoby z otoczenia: 120
 • Liczba osób, które przystąpiły do szkolenia na opiekunów niesamodzielnych seniorów  świadczących opiekę w miejscu zamieszkania w zastępstiwe za opiekuna faktycznego - osoby z otoczenia: 16
 • Liczba utworzonych Gminnych Centrów Usług Środowiskowych: 1
 • Zapewnienie nieodpłatnego transportu dla uczestników projektu  (dojazd do klubu seniora, lekarza, urzędu, itp.)


-----

OKRES TRWAŁOŚCI PROJEKTU

Kluby Seniora

Gmina Płużnica i Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiadają instytucjonalną gotowość  do  prowadzenia 8 Klubów seniora dla 120 osób o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora
w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31,
w tym:

 • Gmina Płużnica - prowadzenie 5 Klubów Seniora w miejscowościach: Błędowo, Mgowo, Uciąż, Wiewiórki, Wieldządz;
 • Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica - prowadzenie 3 Klubów Seniora
  w miejscowościach: Orłowo, Nowa Wieś Królewska, Płużnica.

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

 • Urzędu Gminy w Płużnicy

Płużnica 60

Osoba do kontaktu:
Agata Piech
tel. 730 729 417 lub 56 687 52 09
e-mail: a.piech@pluznica.pl

 • Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

Orłowo 20 (siedziba tymczasowa)

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska
tel. 726-088-408 lub 726-088-405
e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną zajęcia w Klubach Seniora nie będą realizowane do odwołania.


Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiada instytucjonalną gotowość  do  prowadzenia:

 • Gminnego Centrum Usług Środowiskowych
 • Usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania przez 14 opiekunek

o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31.

 

Osoby zainteresowane usługami opiekuńczymi mogą zgłaszać się telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

 • Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

Orłowo 20 (siedziba tymczasowa)

Osoba do kontaktu:
Agnieszka Huzarska
tel. 726-088-408 lub 726-088-405
e-mail: a.huzarska@trgp.org.pl.

Ze względu na panującą sytuację epidemiologiczną usługi opiekuńcze nie będą realizowane do odwołania.


Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego

Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica informują, że posiada instytucjonalną gotowość  do  prowadzenia:

 • Wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego

o zakresie zbliżonym i podobnej jakości do usługi świadczonej w ramach Projektu „Kluby Seniora w Gminie Płużnica” współfinansowanej w części z  Regionalnego  Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 w ramach działania 09.03.02 Rozwój usług społecznych realizowanego w okresie od 2017-10-01 do 2020-12-31.


Osoby zainteresowane wypożyczeniem sprzętu mogą zgłaszać się telefonicznie lub osobiście do:

 • Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

Orłowo 20 (siedziba tymczasowa)

Osoba do kontaktu:
Ewelina Tomasik
tel. 796087926

Sprzęt może zostać wypożyczony każdemu pełnoletniemu mieszkańcowi gminy Płużnica w celu ułatwienia codziennego funkcjonowania osobie niesamodzielnej. 

Wykaz dostępnego sprzętu