W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Kluby Seniora w Gminie Płużnica


Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica”  

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)

Oś priorytetowa: 09 - Solidane społeczeństwo

Działanie: 09.03 - Rozwój usłg zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 09.03.02 - Rozwój usług społecznych

Wartość projektu: 4 472 373,00 zł

Wnioskowana dotacja: 4 110 773,00 zł

Wkład UE: 3 801 517,05 zł

Wkład własny: 361 600,00 zł

Termin realizacji: 1.10.2017 - 30.09.2020

Umowa nr: UM_SE.433.1.115.2017 z dnia 31.08.2017

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko – pomorskie dla 120 niesamodzielnych seniorów w okresie od 01.10.2017 do 30.09.2020r.

Opis projektu: Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest liderem projektu, tzw. Partnerem Wiodącym.  Partnerzy mają przydzielone zadania. 

Gmina Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (5 Klubów Seniora: Błędowo, Mgowo, Wiewiórki, Wieldządz, Uciąż)
 • Działania integracyjne w środowisku lokalnym - otoczeniu Klubu
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gmniy Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (3 Kluby Seniora: Płużnica, Orłoeo, Nowa Wieś Królewska)
 • Funkcjonowanie Gminnego Centrum Usług Środowiskowych
 • Działania integracyjne w środowisku lokalnym - otoczeniu Klubu
 • Warsztaty i doradztwo grupowe dla opiekunów faktycznych 
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Efekty projektu:

 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu programu: 136
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 120
 • Liczba opiekunów/-ek faktycznych, którzy podnieśli swoje umiejętności i wiedzę - osoby z otoczenia: 120
 • Liczba osób, które ukończyły szkolenie i otrzymały uprawnienia do świadczenia opieki w miejscu zamieszkania - osoby z otoczenia: 16
 • Liczba uczestników/--ek niesamodzielnych seniorów, którzy zostali objęci opieką, zostali zaktywizowani i zintegrowani: 120
 • Liczba funkcjonujących Gminnych Centrów Usług Środowiskowych, miejsc świadczących usługi doradcze, informacyjne i animacyjne: 1
 • Liczba opiekónów/-ek faktycznych objętych wsparciem doradczym grupowym i indywidualnym, informacyjnym i animacyjnym - osoby z otoczenia: 120
 • Liczba osób, które przystąpiły do szkolenia na opiekunów niesamodzielnych seniorów  świadczących opiekę w miejscu zamieszkania w zastępstwię za opiekuna faktycznego - osoby z otoczenia: 16
 • Liczba utworzonych Gminnych Centrów Usług Środowiskowych: 1
 • Zapewnienie nieodpłatnego transportu dla uczestników projektu  (dojazd do klubu seniora, lekarza, urzędu, itp.)