W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji

ngo 01

Sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok.


Zgodnie z uchwałą nr X/81/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami lub gminną radą działalności pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego Wójt Gminy przedkłada sprawozdanie z przeprowadzonych konsultacji Radzie Gminy Płużnica.

Dnia 16 stycznia 20112 r. Wójt Gminy ogłosił konsultacje dot. „Programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2012 rok”. Konsultacje trwały 7 dni, tj. do 23 stycznia 2012 r. włącznie.

Informacja w sprawie przeprowadzenia konsultacji wraz z projektem aktu prawnego podlegającego konsultacji została zamieszczona:

  1. W Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.pluznica.pl.
  2. Na stronie internetowej Gminy Płużnica www.pluznica.pl.
  3. Na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Płużnica.

Organizacje pozarządowe i inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie mogły zgłaszać swoje uwagi i opinie w następujących formach:

  1. Ustnie – podczas spotkań organizowanych przez Wójta Gminy Płużnica z przedstawicielami organizacji pozarządowych i innych podmiotów.
  2. Pisemnie - w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Gminy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem organizacje@pluznica.pl.

Do dnia 23 stycznia 2012 r. nie wpłynęły żadne sugestie dotyczące w/w Programu. Ponieważ konsultacje zostały przeprowadzone zgodnie z uchwałą nr X/81/2011 Rady Gminy Płużnica z dnia 9 listopada 2011 r., uważa się je za ważne.