W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Odpady komunalne

1. Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

  • właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych,
  • przez właścicieli nieruchomości, zgodnie z art. 2  ust. 1 pkt 4 ww. ustawy rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością.
  • jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają wspólnotę mieszkaniową albo spółdzielnię mieszkaniową.
Deklaracja

2. Składanie korekty deklaracji lub nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
  • w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
  • opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana, 
  • możliwe jest również skorygowanie uprzednie złożonej deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji na podstawie Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1540 z późn. zm.), skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.

3. Podmiot odbierający odpady komunalne 
 
Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.
Adres podmiotu:
PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o. 
Ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno
tel. 566873190

4. Miejsce zagospodarowania odpadów komunalnych
 
Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest  Instalacja  Komunalna w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka.
Dane adresowe:
Instalacja  Komunalna
Niedźwiedź 1
87-207 Dębowa Łąka

5. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK)
 
Gmina Płużnica posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Nowej Wsi Królewskiej nr 30. PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów w każdy piątek w godzinach  od 13:00 do 15:00. W przypadku dni ustawowo wolnych od pracy, które wypadną  w wyznaczonym terminie, PSZOK nie będzie świadczył usług odbierania odpadów komunalnych. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.
W PSZOK można zostawić bezpłatnie m.in. odpady typu:
- przeterminowane leki;
- baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny; 
- meble i odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na    budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;
- chemikalia i zużyte opony;
- tekstylia i odzież;
- odpady niebezpieczne;
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie  domowym  w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
Powyższych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemników postawionych na posesjach. 
 
Dane adresowe:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Nowa Wieś Królewska 30
87-214 Płużnica
 
6. Zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny

Uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest coroczny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są zbierane raz w roku z posesji. Wcześniej należy jednak zgłosić chęć oddania sprzętu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy  pokój nr 6 stosownego wniosku  w godzinach urzędowania. Wykazane odpady we wniosku należy wystawić przed posesję w terminie odbioru. 
Odbiorcą w/w odpadów z nieruchomości jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.
Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można również oddać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nowej Wsi Królewskiej.

7. Adresy punktów zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych lub zakładów przetwarzania takich odpadów

1) PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o., Ul. Matejki 13, 87-200 Wąbrzeźno
2) Hermes  Recycling Sp. z o. o., ul. Przemysłowa 3, 86-010 Koronowo
3) Agro OPC Piotr Śliski, ul. Izdby 5, 88-300 Mogilno
4) PHU "SAW - SORTING" Michał Sawosz, ul. Kwiatowa 15, 86-010 Koronowo
5) Firma KAR SUR Wielki Konopat 39, 86-100 Świecie
6) PW Robac Krzysztof Boniecki, ul. Błękitna 6, 85-370 Bydgoszcz
7) KON- WIT Recykling s.c. Konrad Zajkiewicz, Wiktor Kwiatkowski, Ul. Częstochowska  70, 42-350 Koziegłowy

Do pobrania:

DEKLARACJA o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Zdjęcie - Od 1 lutego 2024 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Od 1 lutego 2024 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Na sesji 29 grudnia 2023 r. została podjęta uchwała Nr LVIII/436/2023 Rady Gminy Płużnica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności,...

Czytaj: Od 1 lutego 2024 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami

Zdjęcie - Zmiana harmonogramu odbioru odpadów dla części nieruchomości

Zmiana harmonogramu odbioru odpadów dla części nieruchomości

Od 1 lutego 2024 r. zmianie ulega harmonogram odbioru odpadów dla części nieruchomości z miejscowości Goryń, Płużnica, Działowo, Mgowo, Orłowo. Zmiana dotyczy odbioru bioodpadów w okresie letnim oraz popiołu w okresie jesienno-zimowym. Harmonogram do pobrania

Czytaj: Zmiana harmonogramu odbioru odpadów dla części nieruchomości

Zdjęcie - Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024: Płużnica do nr 99 i Pólko Płużnica od nr 100, Orłowo, Ostrowo, Bielawy, Józefkowo Błędowo, Goryń Wiewiórki, Płąchawy Działowo, Dąbrówka, Bągart, Mgowo, Czaple Uciąż, Nowa Wieś Królewska,...

Czytaj: Harmonogram wywozu odpadów komunalnych na rok 2024

Zdjęcie - Instrukcja korzystania z pojemników na odpady komunalne

Instrukcja korzystania z pojemników na odpady komunalne

1. Pojemnik na odpady komunalne zmieszane przeznaczony jest wyłącznie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania, pochodzących z gospodarstw domowych. 2. Należy zabezpieczyć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed szkodliwym...

Czytaj: Instrukcja korzystania z pojemników na odpady komunalne

Zdjęcie - Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

W dniu odbioru odpadów należy wystawić pojemniki przed bramę posesji. W warunkach utrudnionego dojazdu do gospodarstwa zimą lub wiosną należy zbierać odpady w workach. Odbiór nastąpi w późniejszym czasie.

Czytaj: Harmonogram wywozu odpadów na rok 2023

Zdjęcie - Jak segregować odpady?

Jak segregować odpady?

Poniżej przedstawiono zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. METALE I TWORZYWA SZTUCZNE   Należy wyrzucać: • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych • plastikowe opakowania...

Czytaj: Jak segregować odpady?

Zdjęcie - Obowiązujące stawki opłat

Obowiązujące stawki opłat

Od 1 lutego 2022 r. obowiązują nowe stawki za gospodarowanie odpadami. Na sesji 22 grudnia 2021 r. została podjęta uchwała Nr XXXIV/255/2021 Rady Gminy Płużnica w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami...

Czytaj: Obowiązujące stawki opłat

Zdjęcie - Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

HARMONOGRAM  WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH  KALENDARZ NA ROK 2022 W dniu odbioru odpadów  należy wystawić pojemniki przed bramę posesji. W warunkach utrudnionego dojazdu do gospodarstwa zimą lub wiosną  należy zbierać odpady w workach . Odbiór nastąpi w...

Czytaj: Harmonogram wywozu odpadów na rok 2022

Zdjęcie - Obowiązujące uchwały Rady Gminy Płużnica

Obowiązujące uchwały Rady Gminy Płużnica

Na terenie gminy Płużnica obowiązują następujące uchwały związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi: 1. Uchwała nr XXXIV/257/2021 Rady Gminy Płużnica z dnia 22 grudnia 2021 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od...

Czytaj: Obowiązujące uchwały Rady Gminy Płużnica

wróć