W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Instrukcja korzystania z pojemników na odpady komunalne

1. Pojemnik na odpady komunalne zmieszane przeznaczony jest wyłącznie do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych/pozostałości z sortowania, pochodzących z gospodarstw domowych.
2. Należy zabezpieczyć pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym (UV). Ograniczenie nasłonecznienia wydłuży ich żywotność. Proponujemy, by pojemniki były wystawiane jedynie w planowanym dniu odbioru. A do tego czasu znajdowały się w miejscu zacienionym. Jednocześnie informujemy, że ceny zakupu i dostarczenia pojemników drastycznie wzrosły i wynoszą średnio 240,00 zł za jeden pojemnik.
3. Zabrania się umieszczania w pojemniku odpadów innych niż podlegających obowiązkowi segregacji, tj. odpadów ulegających biodegradacji/odpadów zielonych, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, z wyłączeniem odpadów pochodzenia zwierzęcego oraz tłuszczy; zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; przeterminowanych leków i chemikaliów; zużytych baterii i akumulatorów; odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady komunalne; odpadów pochodzących z działalności gospodarczej, przemysłowej, rolniczej, odpadów medycznych i weterynaryjnych; gorącego popiołu;
4. Naszym obowiązkiem jest zbieranie i oddawanie odpadów komunalnych przygotowanych w sposób selektywny także odpadów opakowaniowych ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych, opakowań z papieru i makulatury.
5. Właściciel nieruchomości, niezależnie od rodzaju nieruchomości, zapewnia odpowiedni stan sanitarny, porządkowy i techniczny pojemników na odpady komunalne. Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym polega w szczególności na okresowym myciu i dezynfekcji pojemników, we własnym zakresie.
6. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do korzystania z pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem, oraz w sposób nie powodujący ich uszkodzenia, zniszczenia, spalenia, a także w sposób gwarantujący nie przeciążanie pojemnika ilością odpadów przekraczającą jego wytrzymałość.
7. Za uszkodzenie, zniszczenie i przepalenie pojemnika odpowiada właściciel nieruchomości. Dlatego też właściciel nieruchomości będzie z tego tytułu rozliczony.
PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o.o.
ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno