W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Sesja Rady Gminy

sesjaradyPrzewodniczący Rady Gminy uprzejmie informuje mieszkańców, że XIV Sesja Rady Gminy Płużnica odbędzie się w dniu 28 marca 2012 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Płużnica.


Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji:

  • stwierdzenie quorum,
  • przyjęcie protokółu z XIII Sesji Rady Gminy,
  • przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy oraz Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
3. Składanie interpelacji.
4. Wybór Sekretarza obrad.
5. Podjęcie uchwał:

XIV/112/2012 – w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego
w budżecie Gminy w 2013 r.,
XIV/113/2012 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica obejmującego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki,
XIV/114/2012 – w sprawie Taryfy dla zbiorowego zaopatrywania w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
XIV/115/2012 – w sprawie likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy,
XIV/116/2012 – zmieniająca budżet Gminy na 2012 r.,
XIV/117/2012 – zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2012-2024.

6. Przedstawienie sprawozdań:

  • z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2011 rok,
  • z wykonania uchwały w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Płużnica oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną za 2011 rok.

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie.