W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Dbajmy o czystość i porządek

czystosc 01Śmieci, odpady i numeracja posesji pod kontrolą. Obowiązująca nowelizacja (od 1 stycznia 2012 roku) ustawy o czystości i porządku w gminach uściśla, na jakich zasadach może się odbywać taka kontrola. Strażnik gminny lub pracownik urzędu gminy może wejść na naszą posesję w sprawach gospodarki odpadami od godz. 6 do 22.

Sprawdzić wyposażenie posesji w pojemniki na odpady oraz czy podpisaliśmy umowę na wywóz odpadów i nieczystości. Mogą dokonać sprawdzenia w pomieszczeniach np., czy piec nie jest opalany niedozwolonymi odpadami. Ma prawo żądać ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz podania danych i okazania dokumentów, np. dowodu tożsamości. Trzeba się będzie wylegitymować pisemną umową na wywóz odpadów i nieczystości płynnych (o ile są one odbierane z nieruchomości). Ma być podpisana z firmą posiadającą stosowne zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie gminy związanej z wywozem odpadów. Może też zażądać dowodów uiszczania opłat za te usługi.

Taka kontrola posesji przez pracownika urzędu lub strażnika gminnego kończy się spisaniem notatki w formie protokołu z ujawnionych ewentualnych niedociągnięć lub wydanych zaleceń, pouczeń albo wyznaczenia ponownego terminu kontroli posesji w celu sprawdzenia realizacji wydanych zaleceń. Właściciel kontrolowanej posesji może do sporządzonej notatki – protokołu wnieść uwagi i zastrzeżenia. 

Oznaczenie numerem porządkowym nieruchomości, przepisy nakładają na właściciela, administratora, dozorcę lub użytkownika nieruchomości, obowiązku umieszczenia w odpowiednim miejscu utrzymania w należytym stanie, tabliczki z numerem porządkowym. Oznaczenie, jego stan jest bardzo pomocne (skraca czas oczekiwania na pomoc) między innymi dla służb publicznych takich jak: pogotowie ratunkowe, policja i inne. 

W przypadku ujawnienia niestosowania się do obowiązujących przepisów lub wydanych zaleceń czy pouczeń strażnik gminny może na miejscu zastosować postępowanie karno-administracyjne. Ukarać właściciela posesji mandatem karnym, bądź sporządzić Wniosek o ukaranie do Sądu.


Podstawy prawne:
art. 10. ust 2 i 2a Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wraz z Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica (Uchwała Nr XXXV/258/06 Rady Gminy Płużnica z dnia 10 października 2006 r.)

  • kto nie wykonuje obowiązków podlega karze grzywny.

art. 71. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach [Zakaz termicznego przekształcania odpadów poza spalarniami lub współspalarniami odpadów] (spalanie w piecu, opalanie).

  • kto nie stosuje się do zakazu podlega karze aresztu albo grzywny.

art. 64. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [Nieumieszczenie w odpowiednim miejscu tabliczki z numerem porządkowym nieruchomości].

  • kto nie wykonuje obowiązku podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.

art. 117 § 1. Ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń [Nieutrzymywanie czystości i porządku w obrębie nieruchomości].

  • kto nie wykonuje obowiązku podlega karze grzywny do 1500 złotych albo karze nagany.

Mieszkańcy gminy są zainteresowani problematyką odpadów komunalnych, zagadnień związanych z porządkiem na nieruchomościach. W ostatnim okresie osobiście, telefonicznie czy wysyłając e mail do straży gminnej, pytali jak postępować z odpadami komunalnymi. Jakie są w tej materii przepisy i procedury? Osobom pytającym udzielono wyczerpujących odpowiedzi.
Straż gminna otrzymała też kilka, w chwili obecnej niepotwierdzonych zgłoszeń o nieprzestrzeganiu przepisów przez właścicieli nieruchomości dot. niewyposażenia nieruchomości w śmietniki, niezbierania odpadów komunalnych oraz nieposiadania umowy na wywóz nieczystości. Informacje te będą przez straż gminną weryfikowane i sprawdzane, będą podejmowane czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami.


Komendant Straży Gminnej
Józef Milewski