W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

XXIV sesja Rady Gminy Płużnica

Przewodniczący Rady Gminy Płużnica informuje, że XXIV sesja Rady Gminy Płużnica odbędzie się 18 grudnia 2020 r. (piątek) o godzinie 12.30 na zasadzie telekonferencji (zdalny tryb obradowania). 

Proponowany porządek obrad:


1. Otwarcie sesji:

1) stwierdzenie quorum,

2) przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy,

3) przyjęcie porządku obrad.


2. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Płużnicy, Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica oraz Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.


3. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji.


4. Uchwalenie budżetu gminy Płużnica na 2021 rok oraz WPF:


1) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem,

2) przedstawienie uchwały Nr 12/P/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały budżetowej na 2021 rok Gminy Płużnica,

3) przedstawienie uchwały Nr 12/WPF/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2040,

4) przedstawienie uchwały Nr 10/Dpr/2020 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie uchwały budżetowej Gminy Płużnica na 2021 rok,

5) przedstawienie opinii stałych komisji Rady Gminy Płużnica:

a) Komisji Budżetowej,

b) Komisji Skarg, Wniosków i Petycji,

c) Komisji Spraw Społecznych,

d) Komisji Rozwoju Gospodarczego,

e) Komisji Rewizyjnej.

6) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy dot. opinii komisji,

7) przedstawienie opinii zbiorczej w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje,

8) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

9) głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIV/167/2020 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2021 r.,

10) głosowanie nad projektem uchwały Nr XXIV/168/2020 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płużnica na lata 2021-2040.


5. Podjęcie uchwał:

XXIV/169/2020 – w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok,

XXIV/170/2020 – w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy Płużnica na 2021 r.,

XXIV/171/2020 – w sprawie Koncepcji organizacji usług transportowych door-to-door na potrzeby projektu pn. „Płużnickie biuro transportu dla mieszkańców z problemami mobilności”,

XXIV/172/2020 – zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania „Powiatowe przewozy autobusowe 2020”,

XXIV/173/2020 – w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie na okres dłuższy niż 3 lata umowy najmu lokali użytkowych w budynku szkoły w Wiewiórkach stanowiącej mienie komunalne Gminy Płużnica,

XXIV/174/2020 – w sprawie utraty mocy Uchwały Nr XXVII/188/2016 Rady Gminy Płużnica
 w sprawie wspólnej obsługi jednostek organizacyjnych zaliczanych do sektora finansów publicznych dla których organem prowadzącym jest Gmina Płużnica,

XXIV/175/2020 – zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2020 rok.


6. Dyskusja.


7. Zakończenie.


Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesję w sposób korespondencyjny w wersji papierowej na adres: Rada Gminy Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada.gminy@pluznica.pl do dnia 17 grudnia 2020 r. do godziny 15 30.


Informacje dotyczące pracy Rady Gminy

Transmisja on line obrad Sesji Rady Gminy