W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Planujemy przestrzeń

Gmina Płużnica kończy prace nad trzema miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Dokumenty te określą na wiele lat przeznaczenie gruntów w części wsi Błędowo, Czaple, Józefkowo, Kotnowo, Ostrowo, Płużnica, Wieldządz i Wiewiórki.

Plan miejscowy, to z jednej strony ograniczenie, gdyż narzuca co można, a czego nie można budować na danym terenie. Z drugiej jednak strony porządkuje on przestrzeń i daje bezpieczeństwo mieszkańcom. Naszą intencją jest wyraźne wydzielenie stref zamieszkania, produkcji rolnej, turystyki i innych funkcji. Chcemy w ten sposób wyeliminować konflikty, które mogłyby pojawić się w przyszłości. Gdy nie ma planu miejscowego nigdy nie wiadomo co ktoś wybuduje obok naszego domu – wyjaśnia Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica.

Przygotowane projekty były przedmiotem dyskusji podczas wspólnego posiedzenia komisji stałych Rady Gminy Płużnica, które miało miejsce 17 marca. Najwięcej uwag radni mieli do zapisów dotyczących ograniczeń wielkości hodowli zwierząt. Proponowane limity w hodowli w centrum wsi to 20 lub 40 Dużych Jednostek Przeliczeniowych (DJP), w dalszej odległości od zabudowy mieszkaniowej to 60 DJP, a w niektórych miejscach dopuszczono 200 DJP. Główny dylemat dotyczył tego, jak umożliwić rozwój gospodarstw rolnych i jednocześnie nie narażać mieszkańców na sąsiedztwo dużych obiektów inwentarskich? Po długiej dyskusji radni rekomendowali zmniejszenie maksymalnej wielkości hodowli do 150 DJP. Ostateczne decyzje zapadną jednak na po przeanalizowaniu złożonych wniosków mieszkańców. Swoje uwagi zainteresowane osoby muszą złożyć w wyznaczonych terminach, różnych dla każdego planu.

Pierwszy z dokumentów, t.j. projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Ostrowo i Płużnica wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest wyłożony w Urzędzie Gminy w Płużnica do dnia 26 lutego 2021 r. Wnioski do projektu mieszkańcy mogą składać na piśmie lub elektronicznie w terminie do 15 marca 2021 r. Dyskusja nad planem miała miejsce 19 marca.

Projekt MPZP części wsi Ostrowo i Płużnica

Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożony będzie w Urzędzie Gminy w Płużnicy do 5 marca 2021 r. Ostatniego dnia wyłożenia zaplanowano dyskusję publiczną nad przyjętymi rozwiązaniami. Rozpocznie się ona o godz. 11:00. Swoje uwagi do przygotowanego dokumentu mieszkańcy mogą składać na piśmie lub elektronicznie w terminie do 23 marca 2021 r.

Projekt MPZP części wsi Wieldządz, Kotnowo, Czaple, Józefkowo, Płużnica i Wiewiórki

Trzecie opracowanie dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Błędowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko wyłożone do publicznego wglądy będzie do 12 marca 2021 r. Dyskusja publiczna przewidziana jest 5 marca o godz. 11:00. Uwagi mieszkańców przyjmowane są natomiast do 29 marca 2021 r.

Projekt MPZP części wsi Błędowo

Zachęcam wszystkich mieszkańców i właścicieli nieruchomości, których dotyczą tworzone opracowania do zapoznania się z zapisami proponowanymi dla ich działek. Jeżeli ktoś nie poświęci na to teraz czasu i nie złoży wniosku o ewentualną zmianę regulacji, po uchwaleniu planu miejscowego będzie już za późno. Gdy Rada Gminy przyjmie dokument, jakakolwiek korekta, nawet jednego zdania, wymaga długotrwałej procedury planistycznej – dodaje wójt Skonieczka.