W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Informacja dotycząca płatności za faktury

Informacja
 

Urząd Gminy w Płużnicy informuje, że  w związku z regulacjami zawartymi w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, gmina ma prawo domagać się od dłużnika - kontrahenta kwoty 40 euro tytułem zwrotu kosztów odzyskiwania należności wynikających z transakcji handlowych.

Powyższe oznacza, że z chwilą bezskutecznego upływu terminu zapłaty wskazanego np. na fakturze, osoba prowadząca działalność gospodarczą w tym również rolnik, będzie zobowiązany do zapłaty:

  1. Należności głównej
  2. Odsetek liczonych od należności głównej od dnia następującego po terminie zapłaty do dnia zapłaty
  3. Zryczałtowanej kwoty 40 euro

Kwota 40 euro należna jest odrębnie od każdej nieopłaconej w terminie faktury. Rekompensata będzie naliczana również w sytuacji opłacenia faktury po terminie płatności.

W/w rekompensata stanowi równowartość kwoty 40 euro przeliczona na złote według średniego kursu euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne.

W celu uniknięcia dodatkowych kosztów, prosimy o regulowanie swoich należności w terminach zapłaty wskazanych na fakturach.