W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Rekrutacja do projektu "Rodzina w Centrum 3"Dotyczy realizacji projektu partnerskiego pn.: „Rodzina w Centrum 3”

 

Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy informuje, iż rozpoczęła się rekrutacja prowadzona przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wąbrzeźnie uczestników do projektu pn.: „Rodzina w Centrum 3” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych.

Projekt „Rodzina w Centrum 3” skierowany jest do (grup docelowych):

  1. osób przebywających w pieczy zastępczej;
  2. osób opuszczających pieczę zastępczą;
  3. osób w rodzinach przeżywających trudności w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych (w tym rodziny objęte wsparciem asystenta rodziny);
  4. osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą;
  5. kandydatów do sprawowania rodzinnej pieczy zastępczej;
  6. osób prowadzących rodzinne domy dziecka;
  7. dyrektorów placówek opiekuńczo – wychowawczych typu rodzinnego;
  8. innych osób, których udział w projekcie jest niezbędny do skutecznego wsparcia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
  9. rodzin doświadczających problemów opiekuńczo-wychowawczych związanych z zaburzeniami FASD u dzieci.

W ramach projektu „Rodzina w Centrum 3” można uzyskać m.in. specjalistyczne poradnictwo psychologiczne, które będzie odbywać się na terenie Gminy Płużnica
w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.

Wszystkich zainteresowanych skorzystaniem z  form wsparcia zachęcamy do rekrutacji, która odbywa się  w utworzonym na potrzeby projektu Centrum Wspierania Rodziny, przy ulicy Wolności 44, 87-200 Wąbrzeźno (budynek Starostwa), pok. 4, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu:

telefon kontaktowy: 56 688-24-50 do 57, wew. 135, kom.  533 198 565,

e-mail: dbroda@pcprwabrzezno.pl.

Okres realizacji projektu: od 1.01.2021 roku do 31.12.2022 roku