W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

XXVIII Sesja Rady Gminy Płużnica

INFORMACJA
Przewodniczący Rady Gminy Płużnica uprzejmie informuje mieszkańców, że XXVIII Sesja Rady Gminy Płużnica odbędzie się w dniu 10 czerwca 2021 r. o godz. 11:00 w sali posiedzeń urzędu gminy w Płużnicy
z proponowanym porządkiem obrad:
 
1. Otwarcie sesji:

a)       stwierdzenie quorum,

b)       wyznaczenie Sekretarza obrad,

c)       przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy,

d)       przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Płużnica, Przewodniczącego Rady Gminy Płużnica oraz Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.


3. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji.


4. Raport o stanie gminy: 

a)       Przedstawienie raportu o stanie gminy,

b)       Debata nad przedstawionym raportem o stanie gminy,

c)       Głosowanie nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania:

Uchwała Nr XXVIII/198/2021 – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica wotum zaufania.

5. Procedura absolutorium

a)       Sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r.

b)       Sprawozdanie finansowe Gminy Płużnica za 2020 r.

    Informacja o stanie mienia Gminy Płużnica.

c)       Uchwała Nr 9/S/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 9 kwietnia 2021 roku w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Płużnica sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2020 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

d)       Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Płużnica z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r.

e)       Uchwała Nr 6/Kr/2021 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy
z dnia 20 maja 2021 roku w sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Płużnica  za 2020 rok.

f)        Dyskusja nad sprawozdaniami i przedstawionymi dokumentami,

g)       Głosowania:

Uchwała Nr XXVIII/199/2021 – w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 r.

Uchwała Nr XXVIII/200/2021 – w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2020 r.


6. Podjęcie uchwał:

XXVIII/201/2021 – w sprawie przyjęcia regulaminu dofinansowania zadań z zakresu demontażu, transportu
i utylizacji wyrobów azbestowych z terenu Gminy Płużnica,

XXVIII/202/2021 – w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego,

XXVIII/203/2021 – w sprawie przyjęcia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Płużnica na lata 2021 - 2035,

XXVIII/204/2021 – w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej,

XXVIII/205/2021 – w sprawie założenia Spółdzielni Socjalnej „Płużnicka Edukacja”.


7. Wolne wnioski i zapytania.


8. Zakończenie.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mieszkańcy mogą zgłaszać sprawy bieżące na sesję w sposób korespondencyjny w wersji papierowej na adres: Rada Gminy Płużnica, Płużnica 60, 87-214 Płużnica lub za pomocą poczty elektronicznej na adres: rada.gminy@pluznica.pl do dnia 9 czerwca 2021 r. do godziny 15 30.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

  • Informacje dotyczące prac Rady Gminy Płużnica
  • Transmisja online z obrad Sesji Rady Gminy Płużnica