W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Oferta współpracy dla pielęgniarki

Dyrektor Żłobka Gminnego w Płużnicy zaprasza do składania ofert na realizację usług pielęgniarki w Żłobku Gminnym w Płużnicy.

Okres świadczenia usługi: 1.08.2022 r. do 30.11.2023 r.

Miejsce świadczenia usługi: Żłobek Gminny w Płużnicy z siedzibą w Płużnicy 59a, 87-214 Płużnica.

Planowana liczba dzieci objętych usługą: 32.

Planowana liczba godzin świadczenia usługi w miesiącu: 40.

Forma realizacji usługi: umowa zlecenie lub umowa na realizację usługi, w przypadku działalności gospodarczej.

Forma rozliczenia: rachunek/faktura.

Zakres świadczonej usługi:

 • zbieranie wywiadów od rodziców/opiekunów w zakresie stanu zdrowia dzieci
 • obserwowanie stanu zdrowia dzieci i zgłaszanie wszelkich nieprawidłowości dyrektorowi żłobka i rodzicom
 • kształtowanie u dzieci postaw prozdrowotnych w zakresie żywienia i higieny
 • udzielanie pierwszej pomocy dzieciom oraz pracownikom w nagłych wypadkach oraz organizowanie pomocy lekarskiej w razie potrzeby
 • pomoc w układaniu planów pracy z dziećmi, sprawowania opieki nad dziećmi
 • szkolenie personelu w zakresie promocji zdrowia oraz ograniczenia szerzenia się chorób zakaźnych
 • prowadzenie indywidualnej dokumentacji dziecięcej
 • prowadzenie poradnictwa z zakresu pielęgnacji dziecka dla rodziców i pracowników żłobka
 • udział w szkoleniach oraz zebraniach z rodzicami

Wymagania dotyczące kwalifikacji osoby świadczącej usługę:

 • dyplomowana pielęgniarka lub
 • dyplomowana położna
 • nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym i nie był/a skazana prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystam z pełni praw publicznych.

W celu potwierdzenia kwalifikacji należy załączyć stosowne dokumenty oraz złożyć oświadczenie dotyczące regulacji prawnych.

Termin składania ofert: 30.06.2022 r.

Termin związania ofertą: Ustala się, że wykonawca składający ofertę pozostaje nią związany przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Oferty należy złożyć:  na załączonym formularzu, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Usługa pielęgniarki” w sekretariacie Żłobka Gminnego w Płużnicy, Płużnica 59a, 87-214 Płużnica

Prowadzone rozeznanie rynku nie zobowiązuje Zamawiającego do rozstrzygnięcia skutkującego podpisaniem umowy z Wykonawcą.

Szczegółowych informacji udziela:

Maria Banaszek-Dudzik

Dyrektor Żłobka Gminnego w Płużnicy

e-mail: m.banaszek-dudzik@pluznica.pl

telefon: 663 030 908


Wzór oferty