W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Nowa strategia - rozpoczynamy konsultacje

W gminie Płużnica trwają prace nad nową strategią rozwoju do 2030 roku. W październiku przeprowadzone zostaną konsultacje, w ramach których mieszkańcy będą mogli wypowiedzieć się na temat proponowanych kierunków rozwoju. 

Pracę nad strategią rozpoczęły się w lipcu 2020 r., kiedy to gmina Płużnica podpisała umowę z wykonawcą przedsięwzięcia – Fundacją Pracownia Zrównoważonego Rozwoju z siedzibą w Toruniu. Proces tworzenia dokumentu zapoczątkowano od przeprowadzenia diagnozy jakości życia w gminie Płużnica. W tym celu przeprowadzono sondaż wśród mieszkańców, a ponadto przedstawiciele każdego sołectwa i każdej grupy wiekowej wzięli udział w spotkaniach badawczych. Łącznie odbyło się 5 spotkań dla mieszkańców powyżej 15 roku życia. Dodatkowo nad strategią pracował zespól ekspercki, składający się z przedstawicieli urzędu, szkół, biblioteki oraz lokalnych organizacji społecznych. W ramach prac zespołu zorganizowano 14 spotkań roboczych i 20 spacerów badawczych. Nad całym procesem czuwał zespół strategiczny, odpowiedzialny za przebieg prac nad strategią oraz opracowanie dokumentu.

Badanie sondażowe pokazało, że aż 88% ankietowanych jest zadowolonych z życia w gminie Płużnica. Jako największe walory gminy uczestnicy spotkań uznali działające organizacje pozarządowe, dobry kontakt z władzami, jeziora, spokój i ciszę, place zabaw, bliskość autostrady, projekty społeczne, fundusz sołecki, kluby seniora, zadbany teren oraz dobrą infrastrukturę społeczną. Praca metodą word cafe, w zespołach reprezentujących sołectwa i grupy wiekowe wykazała, iż największymi trudnościami doskwierającymi mieszkańcom są często problemy ponadlokalne, zależne od wielu instytucji, m.in.: stan i bezpieczeństwo dróg powiatowych, brak lub niewystarczająca komunikacja zbiorowa, brak miejsc pracy, utrudniona dostępność lekarzy. Mieszkańcy proponowali rozwiązania, które następnie przeanalizował zespół ekspercki. Wśród propozycji dla ekspertów znalazły się takie pomysły, jak utworzenie targowiska, by pomóc lokalnym sprzedawcom, organizowanie dojazdów do pracy w okolicznych miastach, czy wykonanie ścieżek rowerowych i chodników celem zwiększenia bezpieczeństwa.

Strategia rozwoju gminy jest bardzo ważnym dokumentem. Podczas jej tworzenia zapadają kluczowe decyzje dotyczące tego jakie działania będą podejmowane w pierwszej kolejności w następnych latach. Różnego rodzaju ograniczenia sprawiają, że nie da się zaspokoić wszystkich potrzeb. Trzeba skupić się na zadaniach, które przyniosą największe korzyści lokalnej wspólnocie i które staną się kołem zamachowym dalszego rozwoju. W poprzedniej strategii opracowanej w 2012 r. takimi, zaplanowanymi „silnikami" rozwoju były - Płużnicki Park Inwestycyjny, blok wielorodzinny w Płużnicy, przedszkole i żłobek. Wszystkie te inwestycje miały na celu wspieranie rozwoju gospodarczego gminy. W nowej strategii chcemy kontynuować ten kierunek jednocześnie wzmacniając dostępność komunikacyjną gminy i ochronę środowiska - mówi Marcin Skonieczka, wójt gminy Płużnica.

Obecnie rozpoczął się ostatni etap tworzenia strategii rozwoju, czyli przedstawienie projektu kompletnego dokumentu i poddanie go konsultacjom społecznym. Od 30 września do 4 listopada br. mieszkańcy gminy, posiadający czynne prawo wyborcze, a także organizacje działające na terenie gminy Płużnica mogą składać uwagi i wnioski do zaproponowanego projektu Strategii Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2021-2030. Projekt Strategii oraz formularz konsultacyjny są dostępne na stronie www.pluznica.pl. Ankietę będzie można wypełnić elektronicznie lub jego papierową wersję dostarczyć do Urzędu Gminy w Płużnicy.

Osoby zainteresowane mogą również wziąć udział w spotkaniu konsultacyjnym, które odbędzie się w piątek 7 października 2022 r. o godzinie 16:00 w świetlicy wiejskiej w Józefkowie. Mieszkańcy mogą zgłaszać swój udział do środy 5 października 2022 r. do godz. 15.30 pod numerem telefonu 56 6875209 (Aleksandra Ślesar) lub 56 6875205 (Elżbieta Wiśniewska).

Serdecznie zachęcam mieszkańców gminy Płużnica do zapoznania się z wypracowaną strategią, w tym w szczególności z proponowanymi kierunkami rozwoju. W ich wyznaczeniu zaangażowanych było kilkadziesiąt osób. Zawarliśmy w nich również naszą wiedzę i doświadczenie zebrane podczas setek spotkań z mieszkańcami przeprowadzonych w ostatnich latach. Ostateczna wersja strategii przygotowana zostanie po uwzględnieniu wyników konsultacji. Dlatego zachęcam do zgłaszania swoich uwag, propozycji i do udziału w spotkaniu konsultacyjnym. Mam nadzieje, że wspólnie wypracujemy najlepszą odpowiedź na najważniejsze wyzwania, które stoją przed nami - dodaje wójt Skonieczka.

Projekt Strategii
Formularz konsultacyjny on-line
Formularz konsultacyjny - wersja edytowalna