W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Podsumowanie zebrań sołeckich

W dniach od 1 do 19 września 2022 r., jak co roku we wszystkich miejscowościach gminy Płużnica odbyły się zebrania sołeckie, których głównym celem było rozdysponowanie środków w ramach Funduszu Sołeckiego na 2023 r. Dla 13 sołectw zebrania były również okazją do zmiany w planowanych wydatkach na rok bieżący. W przyszłorocznym budżecie gminy na funkcjonowanie oraz zadania sołectw, zapewniona zostanie kwota 585 609,20 zł - wysokość środków na poszczególne sołectwa uzależniona jest m.in. od ilości mieszkańców w danym sołectwie.

W trakcie spotkań mieszkańcy dyskutowali nad propozycjami Sołtysa i Rady Sołeckiej dotyczącymi wydatkowania przyszłorocznych  środków, ale również sami składali swoje propozycje. Uchwały w sprawie przyjęcia wniosków do realizacji na rok 2023 zostały podjęte w każdej miejscowości. Wśród wielu przedsięwzięć zgłoszonych do wykonania zaplanowano środki m.in. na bieżące utrzymanie świetlic, placów zabaw, zakup kruszywa na drogi gminne czy imprezy integracyjne. Dużą część środków Funduszu Sołeckiego w 2023 r., bo aż 34% stanowić będą wydatki inwestycyjne takie jak m.in.: budowa oświetlenia drogowego w Płużnicy, zakup i montaż klimatyzacji w budynku świetlicy wiejskiej w Józefkowie i Mgowie, zakup traktorka ogrodowego dla sołectwa Bielawy, budowa pawilonu ekspozycyjnego w Kotnowie czy budowa chodnika w Orłowie. Realizacja wyżej wymienionych zadań zgodnie z ideą funduszu sołeckiego z pewnością przyczyni się do poprawy warunków życia mieszkańców gminy.

Podczas zebrań Marcin Skonieczka - Wójt Gminy Płużnica w swoim wystąpieniu przedstawił najważniejsze inwestycje realizowane na przestrzeni 2021/2022 roku, omówił sytuację finansową gminy oraz opowiedział o planowanych przedsięwzięciach w najbliższej przyszłości. Wspomniał ponadto o bardzo ważnej kwestii dotyczącej nie tylko mieszkańców, ale i samorządów, czyli o inflacji i związanymi z nią podwyżkami prądu, opału, wody czy obsługi kredytów.

Spotkania były okazją do dyskusji na temat najważniejszych zagadnień dla mieszkańców, tematy były bardzo zróżnicowane w zależności od sołectwa. Wśród zagadnień nad którymi debatowali mieszkańcy na zebraniach wiejskich były między innymi stan dróg gminnych i powiatowych, utrzymanie zieleni na terenach sołectw, gospodarka odpadami komunalnymi, funkcjonowanie ośrodków zdrowia czy połączenia autobusowe.

Podsumowując – w wrześniowych zebraniach wiejskich, które łącznie trwały ponad 28 godzin uczestniczyło 337 mieszkańców gminy Płużnica (co stanowi nieco ponad 7 % ogólnej liczby mieszkańców).

* dane na podstawie liczby mieszkańców na dzień 30.06.2022 r. niezbędnej do obliczenia wysokości środków Funduszu Sołeckiego w 2023 r.