W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

XLII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Płużnica

INFORMACJA
przewodniczący Rady Gminy Płużnica uprzejmie informuje mieszkańców, że
XLII nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Płużnica
odbędzie się w dniu 23 listopada 2022 r. o godz. 10:00
sala posiedzeń urzędu gminy w Płużnicy
z proponowanym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji:

- stwierdzenie quorum,

- przyjęcie porządku obrad.

2. Sprawozdanie ze złożonych oświadczeń majątkowych radnych Rady Gminy Płużnica, kierowników i pracowników urzędu gminy.

3. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji.

4. Podjęcie uchwał:

XLII/319/2022 – zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2022 r.,

XLII/320/2022 – zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata
 2022 – 2040,

XLII/321/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowych od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Bydgoszczy,

XLII/322/2022 – w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na własność przez Gminę Płużnica nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej w miejscowości Płużnica,

XLII/323/2022 – w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 na rok 2023,

XLII/324/2022 – w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy z operatorem na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Płużnica,

XLII/325/2022 – w sprawie ustalenia stawki za 1 kilometr przebiegu pojazdu na cele przewozu dzieci niepełnosprawnych,

XLII/326/2022 – w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica,

XLII/327/2022 – w sprawie ustalenia górnych stawek opłat za opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych ponoszonych przez właścicieli oraz najemców nieruchomości w Gminie Płużnica oraz górnych stawek opłat dla właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat  za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,

XLII/328/2022 – w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych od właścicieli oraz najemców/właścicieli lokali w Gminie Płużnica,

XLII/329/2022 – w sprawie udzielenia pomocy humanitarnej na rzecz miasta Chmielnicki w Ukrainie.

5. Sprawy bieżące, wolne wnioski i zapytania.

6. Zakończenie.

Informacje dotyczące pracy Rady Gminy 

Transmisja on-line obrad Sesji Rady Gminy