W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Zgłoś szambo lub przydomową oczyszczalnię

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 ze zm.) nakłada na Gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy).

W związku z powyższym każdy właściciel nieruchomości czy użytkownik zobowiązany jest podać informację dotyczącą miejsca odprowadzania nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.
W przypadku posiadania kilku gospodarstw domowych, zgłoszenie należy złożyć dla każdego gospodarstwa domowego osobno.
W przypadku niezłożenia w/w zgłoszenia Wójt Gminy Płużnica będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Zgodnie z Ustawą - Prawo wodne zakazane jest wprowadzanie do wód i ziemi nieoczyszczonych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych.
Wpuszczanie nieoczyszczonych ścieków bytowych podlega karze grzywny. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, maksymalny wymiar grzywny do 5000 zł.

Zgłoszenie należy dostarczyć osobiście pokój nr 6 (parter), listownie na adres Urzędu Gminy w Płużnicy lub drogą elektroniczną przez e-PUAP w terminie do 31 stycznia 2023 r.

Dostarczając zgłoszenie można jednocześnie przedłożyć umowę na transport nieczystości ciekłych oraz fakturę potwierdzającą odbiór.

Formularz zgłoszeniowy