W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Przypominamy o konieczności zgłoszenia szamba lub oczyszczalni ścieków

Każdy właściciel nieruchomości czy użytkownik jest zobowiązany podać informację dotyczącą miejsca odprowadzania nieczystości ciekłych z gospodarstw domowych.

W przypadku posiadania kilku gospodarstw domowych, zgłoszenie należy złożyć dla każdego gospodarstwa domowego osobno. W przypadku niezłożenia w/w zgłoszenia Wójt Gminy Płużnica będzie zobowiązany do przeprowadzenia kontroli posesji w celu ustalenia posiadanego zbiornika na nieczystości płynne.

Ustawa z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2597 ze zm.) nakłada na Gminy obowiązek prowadzenia ewidencji zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków (art. 3 ust. 3 pkt 1 i 2 Ustawy).

Zgodnie z Ustawą - Prawo wodne zakazane jest wprowadzanie do wód i ziemi nieoczyszczonych ścieków pochodzących z gospodarstw domowych. Wpuszczanie nieoczyszczonych ścieków bytowych podlega karze grzywny. Postępowanie prowadzi się na podstawie przepisów Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia, maksymalny wymiar grzywny do 5000 zł.

Zgłoszenie należy dostarczyć w terminie do 31 stycznia 2023 r.:
osobiście do pokoju nr 6 w Urzędzie Gminy w Płużnicy, ,
- listownie na adres Urzędu Gminy w Płużnicy
- drogą elektroniczną za pośrednictwem platformy e-PUAP 

Dostarczając zgłoszenie można jednocześnie przedłożyć umowę na transport nieczystości ciekłych oraz fakturę potwierdzającą odbiór.

Formularz zgłoszeniowy