W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Wójt Gminy Płużnica informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.

Rolnicy z terenu Gminy Płużnica posiadający odpady typu: folia rolnicza, siatka i sznurek do owijania balotów, opakowania po nawozach oraz typu Big Bag, którzy są zainteresowani ich usunięciem w ramach planowanego dofinansowania proszeni są o wypełnienie załączonego formularza do dnia 15 marca 2023 r. (środa). Informację należy złożyć w Urzędzie Gminy w Płużnicy w  sekretariacie.

Formularze złożone po tym terminie nie zostaną uwzględnione.

Złożenie formularza nie jest równoznaczne z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji.

Maksymalny koszt dofinansowania do 1 tony odpadów wynosi 500 zł (ostateczna wysokość dofinansowania będzie znana po przyznaniu dotacji). Ewentualne różnice pomiędzy wysokością dofinansowania, a rzeczywistymi kosztami usuwania odpadów ponosić będą ich posiadacze. Koszt usuwania odpadów będzie znany po wyłonieniu podmiotu świadczącego usługę w tym zakresie. Podatek VAT nie stanowi kosztu  kwalifikowanego przedsięwzięcia.

W ramach realizacji przedsięwzięcia nie będą pokrywane koszty zbierania odpadów od rolników. Rolnicy we własnym zakresie będą zobowiązani do dostarczenia odpadów w ustalonym terminie do miejsca wskazanego przez gminę.

W przypadku nieotrzymania przez gminę Płużnica dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na realizację programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” program nie będzie realizowany.

Wraz z formularzem należy dostarczyć wszystkie zaświadczenia albo oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym  rolnik ubiega się o pomoc oraz poprzedzających go 2 latach (tj. 2021 r., 2022 r. i 2023 r.). Informacje określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające o pomoc de minimis w rolnictwie i rybołówstwie (Dz. U. Nr 121, poz. 810) należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik do rozporządzenia.

Formularz zgłoszeniowy
Formularz pomoc de minimis
Klauzula informacyjna