W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

II Sesja Rady Gminy Płużnica

INFORMACJA

Zgodnie z §14, ust. 1 i 6 uchwały nr LVI/370/2018 Rady Gminy Płużnica z dnia 11 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Płużnica (Dz. Urz. Woj. Kujawsko - Pomorskiego z 2018 r. poz. 5303, z 2021 r. poz. 1223 i poz. 7056, z 2024 r. poz. 2114) informuję, że na dzień 21 maja 2024 r. na godzinę 11:30został wyznaczony termin II Sesji Rady Gminy Płużnica. Sesja obędzie się w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Płużnicy.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z I Sesji Rady Gminy Płużnica.

3. Przyjęcie porządku obrad.

4. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy Płużnica w okresie międzysesyjnym.

5. Składanie pisemnych wniosków i interpelacji.

6. Rozpatrzenie projektów uchwał:

a) w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica:

1) podjęcie uchwały w sprawie Komisji Skrutacyjnej dla przeprowadzenia głosowania
nad wyborem Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy Płużnica - projekt nr 1,

2) podjęcie uchwały w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącej Rady Gminy
Płużnica – projekt nr 2.

b) w sprawie powołania stałych komisji Rady Gminy Płużnica i ustalenia ich liczebności – projekt nr 3,

c) w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji Rady Gminy Płużnica – projekt nr 4,

d) w sprawie wyboru Przewodniczących stałych komisji Rady Gminy Płużnica – projekt nr 5,

e) w sprawie przeprowadzenia wyborów Sołtysów i Rad sołeckich w sołectwach w Gminie Płużnica – projekt nr 6,

f) w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Płużnica – projekt nr 7,

g) w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1701C Działowo-Stanisławki od km 5+440 do km 8+025” – projekt nr 8,

h) zmieniająca budżet Gminy Płużnica na 2024 r. – projekt nr 9,

i) zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płużnica na lata 2024-2040 – projekt nr 10.

7. Wolne wnioski i informacje.

8. Zakończenie obrad.

 

Przewodnicząca Rady Gminy Płużnica
/Dorota Wąż/

 

Informacje dotyczące pracy Rady Gminy 

Transmisja on-line obrad Sesji Rady Gminy

  

Materiały na sesję dostępne są na stronie internetowej gminy Płużnica pod adresem: www.pluznica.pl w zakładce ESESJA.