W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Wotum zaufania dla Wójta

Podczas uroczystej IV Sesja Rady Gminy Płużnica, Maciej Puchała wójt gminy Płużnica otrzymał jednogłośnie wotum zaufania i absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Ustawa o samorządzie gminnym nakłada na wójta obowiązek sporządzania i przedłożenia Radzie Gminy raportu o stanie gminy.

Przygotowany raport o stanie gminy Płużnica, omawiany podczas Sesji Rady Gminy, odnosił się w głównej mierze do założeń jakie określone zostały w strategii rozwoju gminy. 

Wójt w raporcie przypomniał, iż Gmina Płużnica nie posiada aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego opracowanego dla całego obszaru. W 2023 r. zakończono procedurę dla obszaru obejmującego wsie Płużnica i Czaple.  

W raporcie przedstawiono również szereg przedsięwzięć mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów w gminie oraz omówiono finansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu gminy.

Raport ponadto wyczerpująco obejmował podsumowanie zadań inwestycyjnych zrealizowanych  w 2023 roku.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie gminy przystąpiono do głosowania nad udzieleniem wójtowi wotum zaufania, podjęcie tej uchwały wymagało bezwzględnej większości głosów ustawowego składu rady. W wyniku przeprowadzonego głosowania w obecności 13 radnych, stwierdzono że uchwała została przyjęta jednomyślnie.

Kolejno przeprowadzona została procedura absolutoryjna. Omówione zostały – sprawozdanie Wójta Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r., sprawozdanie finansowe Gminy Płużnica za 2023 r. oraz informacja o stanie mienia Gminy Płużnica, a następnie odczytano uchwały RIO oraz stanowisko Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r.

Wyrazem aprobaty dla wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r. było jednogłośne przyjęcie przez radę uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Płużnica wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2023 r. oraz uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Płużnica absolutorium z wykonania budżetu Gminy Płużnica za 2023 r.

Maciej Puchała, Wójt Gminy Płużnicy, przekazał podziękowania Pani Marzenie Machniak-Papierkiewicz Skarbnik Gminy Płużnica oraz wszystkim pracownikom urzędu za ogromną pracę, która została wykonana podczas realizacji zadań zapisanych w zeszłorocznym budżecie.