W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Konferencja GOPS

konfgopspodsumowanie6 grudnia br. odbyła się Konferencja informacyjna podsumowująca realizację projektu systemowego ,,Nowe Szanse. Program aktywnej integracji” realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy skierowanego do podopiecznych ośrodka zagrożonych wykluczeniem społecznym. Uczestnikom konferencji przybliżono działania podejmowane w ramach projektu a także zaprezentowano ich efekty.

Spotkanie otworzył Wojciech Bartoszewski, kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Płużnicy. Przywitał zaproszonych gości oraz uczestników projektu i poinformował o współfinansowaniu zarówno projektu jak i konferencji ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Omówił główne założenia programu, przedstawił diagnozę społeczną grup zagrożonych, a także cele i działania podejmowane w ramach realizacji projektu ,,Nowe Szanse. Program aktywnej integracji”. W trakcie wystąpienia zaprezentowane zostały szczegółowo uzyskane efekty, wielkość i sposób finansowania całego programu.

Głównym celem projektu było przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego i marginalizacji poprzez aktywizację społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną wśród 23 osób, w tym 14 kobiet i 9 mężczyzn zamieszkujących teren Gminy Płużnica. Realizacja projektu rozpoczęła się w styczniu br. W trakcie jego trwania 13 osób bezrobotnych ukończyło szkolenie zawodowe (fryzjerki, kucharze, spawacze, operator koparko-ładowarki, kierowca wózków widłowych), 10 osób bezrobotnych z terenów dawnych PGR otrzymało wsparcie w ramach Programu Aktywności Lokalnej, a w tym 3 rodziny wzięły udział w Konferencji Grupy Rodzinnej. Ponadto uczestnicy PAL wzięli udział w 2 wyjazdach integracyjnych oraz zajęciach rękodzielniczych i zarządzania własnym budżetem domowym. Objęci zostali także terapia psychologiczną. Beneficjenci programu uwzględnieni w planach wsparcia finansowego otrzymali wsparcie finansowe w postaci zasiłków celowych. W ramach projektu zawarto również 13 kontraktów socjalnych. Grupa 23 osób uczestniczyła w zajęciach Klubu Integracji Społecznej, gdzie prowadzone były m.in. warsztaty z doradztwa zawodowego z wykorzystaniem zasobów komputerowych. Ponadto uczestnicy projektu wzięli udział w zajęciach z aktywnego poszukiwania pracy, umiejętności społecznych oraz przygotowania podstawowych dokumentów takich jak CV, podanie czy też list motywacyjny. Na realizację projektu w 2011 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 133.755,06 zł. Udział własny wyniósł 10,5%, co dało kwotę 15.691, 94 zł. Łącznie koszty realizacji projektu wyniosły ogółem 149.477 zł. Ostateczne rozliczenie kosztów i udziału własnego nastąpi z końcem miesiąca grudnia.

Podczas swojego wystąpienia kierownik GOPS, koordynator projektu zwrócił uwagę na fakt ogromnej wagi zrealizowanego zadania, które pozwoliło kilkunastu osobom zmienić swoją sytuację życiową i zawodową. – Przez niespełna rok udało się z sukcesem zrealizować wszystkie zaplanowane zadania w projekcie. Osiągnęliśmy zakładane rezultaty. Projekt był dla grupy naszych podopiecznych dużą szansą, która dała im nowe możliwości rozwoju. Dzięki realizacji zadań związanych z aktywizacją społeczną, edukacyjną, zawodową i zdrowotną, pomogliśmy części osób się usamodzielnić. Trzy osoby podjęły już zatrudnienie i to nas szczególnie cieszy – mówi kierownik Bartoszewski.

Następnie głos zabrał Wójt Marcin Skonieczka, który podziękował uczestnikom za aktywność i czynny udział w projekcie, kierownikowi i pracownikom GOPS za zaangażowanie w jego realizację oraz firmie Edukator za dobrą współpracę. – Uczestnicy projektu mogą czuć się wyróżnieni z faktu, że wzięli udział w projekcie. Otrzymali szansę, której nie można zmarnować. Te szkolenia należy traktować jako inwestycję, która będzie procentować. Jeśli nie teraz to na pewno z czasem przyniesie oczekiwane korzyści – mówi wójt Skonieczka. Wójt odniósł się też do trudnej sytuacji na rynku pracy oraz do problemów z jakim borykają się podopieczni Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Stwierdził, że projekt, który właśnie dobiegł końca był trafną inwestycja w człowieka i podobne działania należy podejmować w przyszłości.

Po pierwszej części konferencji odbył się panel dyskusyjny, podczas którego uczestnicy projektu wymieniali się doświadczeniami zdobytymi podczas udziału w projekcie. Koordynatorka Konferencji Grupy Rodzinnej Bogumiła Zużewicz przybliżyła stosowaną w trakcie realizacji projektu metodę KGR. Wyjaśniła, że metoda ta polega na pracy jak największej liczby członków rodziny i osób bliskich dla rodziny w celu próby rozwiązania problemu jaki się w niej pojawił. Jest szansą daną rodzinie, jako pierwszej instytucji odpowiedzialnej za nią samą, na podjęcie samodzielnej próby zmierzenia się z problemem, często przed ingerencją ze strony pomocy społecznej. Zwracała uwagę na skuteczność tej metody w rozwiązywaniu problemów rodzin, z którymi pracowała. Panel zakończyła wypowiedź jednego z uczestników projektu. – Moim zdaniem wszystko w projekcie szło w dobrym kierunku. Ja i pozostali uczestnicy otrzymaliśmy pomoc i wsparcie. Pozwoliło mi to - i myślę - że nam wszystkim nieco inaczej spojrzeć na życie – mówi Wiesław. Kolejny uczestnik - Przemysław cieszy się, bo znalazł zatrudnienia. – Mój udział w projekcie to czas dobrze zainwestowany. Cieszę się, że wziąłem w nim udział. Dzięki temu zdobyłem nowe kwalifikacje i uwierzyłem w siebie. Znalazłem pracę, co prawda nie w nowym zawodzie, jednak traktuje ją jako pochodną mojego zaangażowania w ten projekt – informuje Przemysław.

W drugiej części spotkania prezentację na temat działań podejmowanych w ramach projektu przedstawiła Joanna Wollenberg, pracownik socjalny z GOPS w Płużnicy. Zaprezentowała swoje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu oraz szczegółowo przedstawiła osiągnięte efekty z jego realizacji. Na zakończenie Konferencji dyrektor firmy Edukator z Grudziądza, wręczyła uczestnikom zaświadczenia ukończenia kursów i szkoleń oraz certyfikaty udziału w projekcie. Uczestnicy otrzymali tez pamiątkowe albumy z fotografiami z zajęć w projekcie a także atrakcyjne upominki. Konferencja była współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Mariusz Bartosik