W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Sesja Rady Gminy

sesjarady29 grudnia 2011 r. o godz. 9:00 w lokalu Urzędu Gminy Płużnica odbędzie się XI Sesji Rady Gminy Płużnica.

 1. Otwarcie sesji 

 • stwierdzenie quorum
 • przyjęcie protokółu z X Sesji Rady Gminy
 • przyjęcie porządku obrad

2. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy oraz Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

3. Składanie interpelacji

4. Wybór Sekretarza obrad

5. Uchwalenie budżetu gminy Płużnica na 2011 r.:
1) przedstawienie przez Wójta Gminy projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem;
2) przedstawienie uchwały Nr 4/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o projekcie budżetu na 2012 rok Gminy Płużnica;
3) przedstawienie uchwały Nr 4a/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2011 r. w sprawie wydania opinii o projekcie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2012-2024 oraz prawidłowości planowanej kwoty długu w latach 2012-2024.
4) przedstawienie uchwały Nr 4b/2011 Składu Orzekającego Nr 6 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 24 listopada 2011 r. opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Gminy Płużnica.
5) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy:

 • Komisji Budżetowej
 • Komisji Rolnictwa, Rozwoju Gospodarczego
 • Komisji Oświaty, Zdrowia, Przestrzegania Prawa, Porządku Publicznego oraz Spraw Socjalnych
 • Komisji Rewizyjnej

6) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy do opinii Komisji ;
7) opinia zbiorcza w sprawach zgłoszonych przez poszczególne komisje;
8) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej:
9) głosowanie nad projektem uchwały Nr XI/87/2011 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Płużnica na 2012 r.
10) głosowanie nad projektem uchwały Nr XI/88/2011 w sprawie uchwalenia wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Płużnica na lata 2012-2024.

6. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • XI/89/2011 – przeprowadzenia wyborów sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach w gminie Płużnica
 • XI/90/2011 – określenia wzoru kart do głosowania w wyborach sołtysów oraz Rad Sołeckich w sołectwach gminy Płużnica
 • XI/91/2011 – ustalenia diet dla sołtysów sołectw w Gminie Płużnica
 • XI/92/2011 – uchwalenia Statutu Młodzieżowej Rady Gminy w Płużnicy
 • XI/93/2011 – w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych
 • XI/94/2011 – przyjęcia planów pracy Komisji Rady Gminy na 2012 r.
 • XI/95/2011 - zmieniająca budżet Gminy na 2011r.
 • XI/96/2011 - zmieniająca wieloletnią prognozę finansową na lata 2011-2024

7. Wolne wnioski i zapytania.
8. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
9. Zakończenie.


Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Karwan