W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Szanowni Mieszkańcy Gminy Płużnica

wydarzenia 001Minął rok od dnia zaprzysiężenia mnie na Wójta Gminy Płużnica. W grudniu 2010 roku wspólnie z Radą Gminy oraz pracownikami Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, przystąpiliśmy do realizacji Programu Rozwoju Gminy Płużnica na lata 2011-2014. Obejmuje on 24 punkty zgrupowane w trzy obszary tematyczne. Poniżej przedstawiam Państwu informacje na temat podjętych działań w pierwszym roku jego realizacji.

Rozwój. Konkretne działania:

 1. Wybudowaliśmy 2 km drogi asfaltowej Nowa Wieś Królewska - Czaple. Ponadto złożyliśmy wniosek na budowę drogi w Płużnicy w 2012 roku, który otrzymał dofinansowanie w wysokości 704 tys. zł.
 2. Opracowaliśmy koncepcję budowy osiedla mieszkaniowego w Płużnicy.
 3. Utworzyliśmy przedszkole w Płąchawach. 
 4. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie zagospodarowania plaży w Wieldządzu oraz rozpoczęliśmy opracowanie koncepcji zagospodarowania jeziora Wieczno w Ostrowie. 
 5. Rozpoczęliśmy przygotowania do inwestycji dotyczącej wymiany sieci wodociągowej i budowy kanalizacji w miejscowości Błędowo. 
 6. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji budowy sali gimnastycznej przy szkole w Płużnicy. 
 7. Jesteśmy w trakcie opracowywania koncepcji małych boisk sportowych.

Współpraca. Konkretne działania:

 1. Zorganizowaliśmy kilkanaście spotkań informacyjnych i konsultacyjnych z różnymi grupami,  w tym rolnikami, przedsiębiorcami i liderami organizacji pozarządowych. 
 2. Zakończyliśmy sprawę byłej p. dyrektor w Szkole Podstawowej w Płużnicy. Wspólnie z dyrektorami szkół podjęliśmy działania mające na celu racjonalizację wydatków związanych z funkcjonowaniem szkół.
 3. Utworzyliśmy Fundusz sołecki. W 2012 r. Mieszkańcy sołectw będą realizowali wybrane przez siebie zadania o łącznej wartości 225 tys. zł.
 4. Organizowaliśmy imprezy gminne przy znacznym udziale sołectw, parafii, lokalnych organizacji i szkół.

Nowoczesność. Konkretne działania:

 1. Rozpoczęliśmy opracowywanie strategii rozwoju gminy Płużnica. W 2011 r. odbyło się jedno spotkanie w tej sprawie i tworzona jest diagnoza. Na początku 2012 roku rozpoczną się warsztaty planistyczne.
 2. Prowadzimy działania mające na celu informatyzację gminy. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie projektu "Internetowa gmina" w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka działanie 8.3. Uruchomiliśmy pierwsze usługi z zakresu e-administracji w ramach platformy e-PUAP. Kończymy prace nad nową stroną internetową gminy.
 3. Kończymy przygotowania do zakupu i zamontowania pierwszych elektronicznych tablic ogłoszeń.
 4. Trwają prace nad zmianą układu treści oraz szaty graficznej Informatora Płużnickiego i strony www.
 5. Przygotowaliśmy i złożyliśmy dwa wnioski o dofinansowanie modernizacji ośrodka w Orłowie. Jeśli otrzymają one dofinansowania w Orłowie powstanie w pełni wyposażony ośrodek szkoleniowy dla 50 osobowej grupy.

Ponadto, w pierwszym roku naszej kadencji wprowadziliśmy następujące zmiany:

 • Utworzyliśmy cztery nowe sołectwa - Działowo, Goryń, Mgowo i Orłowo. Wybory sołtysów odbędą się w styczniu 2012 r.
 • Przenieśliśmy siedzibę Lokalnej Grupy Rybackiej "Rybak" z Chełmży do Płużnicy 
 • Rozpoczęliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Płużnica i Józefkowo przewidzianych jako tereny koncentracji funkcji komercyjnych.
 • Rozpoczęliśmy prace nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego części wsi Czaple, Kotnowo, Józefkowo, Płużnica i Wieldządz z przeznaczeniem na lokalizację elektrowni wiatrowych.
 • Rozpoczęliśmy procedurę utworzenia straży gminnej. 
 • Rozpoczęliśmy prace nad wznowieniem działalności Młodzieżowej Rady Gminy Płużnica.

Realizacja założonego programu wymaga sprawnie działającego zespołu pracowników. Dlatego też dokonaliśmy szeregu zmian w Urzędzie Gminy. Najważniejsze z nich, to:

 • utworzenie stanowiska Zastępcy Wójta Gminy Płużnica.
 • utworzenie stanowiska do spraw rolnictwa, gospodarki nieruchomościami i ochrony środowiska (wcześniej były to dwa stanowiska pracy). 
 • utworzenie stanowiska do spraw gospodarki wodno-ściekowej i drogownictwa (wcześniej były to dwa stanowiska pracy). 
 • utworzenie referatu gospodarki przestrzennej i inwestycji oraz przeprowadzenie naboru na stanowisko kierownika.
 • likwidacja stanowiska koordynatora ds sportu, radcy prawnego oraz dwóch stanowisk tymczasowych w księgowości. Obsługę prawną świadczy obecnie firma zewnętrzna.
 • utworzenie stanowiska do spraw pozyskiwania funduszy zewnętrznych (1/4 etatu) oraz spraw pożytku publicznego i współpracy z organizacjami pozarządowymi (1/4 etatu).
 • przekazanie stypendiów socjalnych dla uczniów do GOPS-u.
 • wprowadzenie stałego dyżuru wójta oraz udostępnienie w Internecie szczegółowego kalendarza pracy wójta,
 • zmiany godzin pracy Urzędu Gminy w celu zwiększenia dostępności dla mieszkańców.
 • uporządkowanie kwestii telefonów stacjonarnych i komórkowych - zmiana operatorów, dopasowanie taryf do potrzeb poszczególnych stanowisk pracy.
 • ogłoszenie z gminami z powiatu wąbrzeskiego i grudziądzkiego przetargu na dostawę energii elektrycznej. Średnia cena zakupu jednej kWh obniżona została o ok. 25%.
 • zmiana systemu poboru podatków - zmniejszenie wysokości inkaso, przy jednoczesnym zaproponowaniu zwiększenia diet dla sołtysów.

Jednym z ważniejszych elementów oceny pracy samorządu gminnego są zrealizowane inwestycje. Każda zainwestowana złotówka przyczynia się do rozwoju gminy i poprawy warunków życia mieszkańców. W 2011 r. zrealizowaliśmy następujące zadania:

tabela 001

Przy ograniczonych środkach własnych niezmiernie istotne jest szukanie możliwości wsparcia poszczególnych przedsięwzięć z funduszy zewnętrznych. Dlatego też w 2011 roku opracowaliśmy i złożyliśmy następujące wnioski o dofinansowanie:

tabela 002

Projekty partnerskie składane przez organizacje pozarządowe

tabela 003

 Wójt Gminy Płużnica
Marcin Skonieczka