W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

XIII Sesja Rady Gminy

sesjarady

1 lutego 2012 r. o godz. 10:00 w lokalu Urzędu Gminy Płużnica odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Płużnica.Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji:

- stwierdzenie quorum,
- przyjęcie protokółu z XII Sesji Rady Gminy,
- przyjęcie porządku obrad.

2. Wręczenie dyplomu uznania za wieloletnią pracę na rzecz Rady Gminy w Płużnicy
– Pani Zenonie Wach.

3. Wręczenie tytułów Radnym Młodzieżowej Rady Gminy.

4. Ślubowanie Komendanta Straży Gminnej.

5. Sprawozdanie z prac Wójta Gminy oraz Przewodniczących Komisji stałych Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.

6. Składanie interpelacji.

7. Wybór Sekretarza obrad.

8. Podjęcie uchwał w sprawach:

 • XIII/100/2012 – w sprawie Rocznego programu współpracy Gminy Płużnica z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3ust. 3 na rok 2012.,
 • XIII/101/2012 – w sprawie likwidacji Filii Szkoły Podstawowej w Płąchawach,
 • XIII/102/2012 – o zamiarze likwidacji Liceum Ogólnokształcącego w Płużnicy,
 • XIII/103/2012 – w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie działalności wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego,
 • XIII/104/2012 – w sprawie udzielenia Powiatowi Wąbrzeskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie prowadzenia grupowych i indywidualnych zajęć dla dzieci niepełnosprawnych „Nasz Mały Świat”,
 • XIII/105/2012 – zmieniająca budżet Gminy na 2012 r.,
 • XIII/106/2012 – zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2011-2024,
 • XIII/107/2012 – w sprawie przeprowadzenia wyborów uzupełniających w sołectwach w Gminie Płużnica,
 • XIII/108/2012 – w sprawie określenia wzoru kart do głosowania w wyborach uzupełniających do Rad Sołeckich w sołectwach Bągart, Błędowo, Dąbrówka i Ostrowo,
 • XIII/109/2012 – zmieniająca uchwałę w sprawie zarządzenia poboru i opłat w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso,
 • XIII/110/2012 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w części zachodniej miejscowości Płużnica,
 • XIII/111/2012 – w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Płużnica w części miejscowości Józefkowo.

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Odpowiedzi na interpelacje, wolne wnioski i zapytania.

11. Zakończenie.