W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica
Gmina Płużnica jest w trakcie realizacji projektu pn. „Budowa mikroinstalacji OZE na terenie Gminy Płużnica”. Projekt współfinansowany jest ze środków  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Przedmiotem projektu jest budowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w budynkach mieszkalnych oraz w obiektach użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Płużnica. Instalacja fotowoltaiczna zostanie zamontowana dla potrzeb 24 budynków mieszkalnych oraz 14 budynków użyteczności publicznej (gminne mieszkania socjalne w Goryniu, oczyszczalnia ścieków w Płużnicy, Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie, Szkoła Podstawowa w Płużnicy, Gimnazjum w Nowej Wsi Królewskiej, przedszkole w Płąchawach, remiza OSP i świetlica wiejska w Nowej Wsi Królewskiej, remiza OSP i świetlica wiejska w Płużnica, Stacja Uzdatniania Wody w Mgowie,  Stacja Uzdatniania Wody w Płużnicy, świetlica wiejska w Błędowie, świetlica wiejska w Wieldządzu, Urząd Gminy Płużnica, Szkoła Podstawowa w Wiewiórkach). Instalacja solarna zostanie zamontowana dla potrzeb 5 budynków mieszkalnych oraz 4 budynków użyteczności publicznej (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Płużnicy, Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie, Remiza OSP i świetlica wiejska w Płużnica oraz Szkoła Podstawowa w Wiewiórkach). Trzy budynki użyteczności publicznej (Centrum Edukacji Ekologicznej w Orłowie, Remiza OSP i świetlica wiejska w Płużnica oraz Szkoła Podstawowa w Wiewiórkach) będą posiadały zarówno instalację solarną, jak i fotowoltaiczną.

Na terenie Gminy Płużnica zostaną zamontowane:

- instalacje fotowoltaiczne o mocy 1,89 kW na potrzeby budynków użyteczności publicznej- 2 szt;

- instalacje fotowoltaiczne o mocy 2,97 kW na potrzeby budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych - 5 szt;

- instalacje fotowoltaiczne o mocy 4,05 kW na potrzeby budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych - 27 szt;

- instalacje fotowoltaiczne o mocy 5,94 kW na potrzeby budynków mieszkalnych - 1 szt;

- instalacje fotowoltaiczne o mocy 9,99 kW na potrzeby budynków mieszkalnych -3 szt;

- instalacje solarne dwu-kolektorowe na potrzeby budynków użyteczności publicznej – 3 szt;

-  instalacji solarne trzy-kolektorowe na potrzeby budynków użyteczności publicznej i budynków mieszkalnych- 6 szt.


Głównym celem realizacji projektu jest zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w produkcji energii na obszarze Gminy Płużnica. Przyczyni się to przede wszystkim do zmniejszenia emisji szkodliwych gazów i pyłów do środowiska. Jednocześnie realizacja projektu pozytywnie wpłynie na sytuację ekonomiczną Gminy oraz tych mieszkańców Gminy, którzy będą korzystali z instalacji OZE, poprzez redukcję kosztów związanych z opłatami energii i podgrzewaniem wody.

Planowanymi produktami realizacji projektu będą:

1. Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) – 0,20 MW

2. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34) – 126,53 tony równoważnika CO2/rok

3. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 38 szt.

4. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii cieplnej z OZE – 9 szt.

Planowanymi rezultatami realizacji projektu będą:

1. Produkcja energii elektrycznej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 146,30MWhe/rok

2. Produkcja energii cieplnej z nowo wybudowanych / nowych mocy wytwórczych instalacji wykorzystujących OZE – 25,76 MWht/rok

Całkowita wartość projektu wynosi 905333,10 zł. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi  422 628,45 zł.

Poniżej przedstawiono kilka zdjęć na etapie realizacji projektu.

Brak artykułów