W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis


Projekt „Kluby Seniora w Gminie Płużnica - bis”  

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WKP 2014-2020)

Oś priorytetowa: 09 - Solidarne społeczeństwo

Działanie: 09.03 - Rozwój usług zdrowotnych i społecznych

Poddziałanie: 09.03.02 - Rozwój usług społecznych

Wartość projektu: 3 134 302,00 zł

Wnioskowana dotacja: 2 820 871,80 zł

Wkład UE: 2 664 156,70  zł

Wkład własny:  313 430,20 zł

Termin realizacji: 1.03.2021 - 30.06.2023

Umowa nr: UM_WR.433.1.062.2021

Cel projektu: Zwiększenie dostępu do usług opiekuńczych i społecznych świadczonych w Gminie Płużnica woj. kujawsko – pomorskie dla 144 osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu w okresie 1.01.2021 - 30.06.2023 przez funkcjonowanie klubów seniora, prowadzenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania - 48 osób, szkolenie osób, które będą świadczyć opiekę w tej formie - 4 osoby i działania adresowane do opiekunów faktycznych - 144 osoby. 

Opis projektu: Projekt jest projektem partnerskim realizowanym we współpracy z Towarzystwem Rozwoju Gminy Płużnica. Gmina Płużnica jest liderem projektu, tzw. Partnerem Wiodącym.  Partnerzy mają przydzielone zadania. 

Gmina Płużnica

 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (4 Klubów Seniora: Błędowo, Mgowo, Wiewiórki, Wieldządz)
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych
 Stowarzyszenie Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica
 • Funkcjonowanie Klubów Seniora (4 Kluby Seniora: Płużnica, Orłowo, Nowa Wieś Królewska, Uciąż)
 • Wsparcie dla opiekunów faktycznych
 • Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

 Efekty projektu:

 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie: 144
 • Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie: 144
 • Liczba wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu: 164
 • Liczba utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu: 164
 • Liczba  opiekunów/-ek faktycznych, objętych wsparciem doradczym grupowym i indywidualnym, informacyjnym i animacyjnym - osoby z otoczenia: 144
 • Liczba osób, które przystąpiły do szkolenia na opiekunów niesamodzielnych seniorów świadczących opiekę w miejscu zamieszkania w zastępstwie za opiekuna faktycznego - osoby z otoczenia: 4
 • Liczba opiekunów/-ek którzy podnieśli swoje kompetencje - osoby z otoczenia: 4
 • Zapewnienie nieodpłatnego transportu dla uczestników projektu  (dojazd do klubu seniora, lekarza, urzędu, itp.)

Osoby zainteresowane uczestnictwem mogą zgłaszać się telefonicznie, wysyłając e-mail lub osobiście do:

 • Urzędu Gminy w Płużnicy

Płużnica 60

Osoba do kontaktu:
Agata Piech
tel. 730 729 417 lub 56 687 52 09
e-mail: a.piech@pluznica.pl

 • Towarzystwa Rozwoju Gminy Płużnica

Płużnica 37a

Osoba do kontaktu:
Milena Sztramkowska
tel. 665-233-634
e-mail: milena.mittek@wp.pl

Dokumenty rekrutacyjne