W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki - działania społeczne edycja II


Projekt pt: ” Lokalne Centrum Aktywności Wiewiórki - działania społeczne edycja II”, nr zawartej umowy z LGD „Vistula-Terra Culmensis” zgodnie z umową 76/G z dnia 7.06.2022 r. współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2014-202 w ramach Osi Priorytetowej 11, Działania: 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR – środki Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu:

Zwiększenie aktywności społecznej 12 osób (8 K i 4 M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym zamieszkujących obszar LGD „Vistula-Terra Culmensis” w okresie od 01.07.2022 do 30.11.2022 r. oraz 12 osób (8K, 4M) osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym planowanych do objęcia wsparciem w ramach projektu.

Uczestnicy projektu: osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym z obszaru wdrażania LSR.

Efekty projektu:

Wskaźniki produktu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie (osoby) – 12

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca i gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu 1

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych wsparciem w programie 12

Liczba zorganizowanych działań z zakresu organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej 8

Liczba Centrów Aktywności Lokalnej 1

Wskaźniki rezultatu:

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których wzrosła aktywność społeczna 7

Liczba osób z otoczenia osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost wiedzy i umiejętności w zakresie wspierania osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym 9

Liczba animatorów lub liderów lokalnych, która uzyskała wsparcie z EFS, świadcząca i gotowa do świadczenia usługi po zakończeniu projektu 1

Efektywność społeczna 7

Liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, u których nastąpił wzrost umiejętności artystycznych, rękodzielniczych 8

 

Główne zadania w ramach projekcie:

1. Spotkania motywujące z psychologiem: 2 razy, tj. na początku i na końcu projektu.

2. Działalność Lokalnego Centrum Aktywności (LCA)

3. Warsztaty z zakresu aktywizacji i animacji społecznej – artystyczne, rękodzielnicze i rozwoju osobistego:

• 2 warsztaty florystyczne, - 2 godz./warsztat

• 2 warsztaty krawieckie - 2 godz./warsztat

• 2 warsztaty z tworzenia makramy - 2 godz./warsztat

• 2 warsztaty z rozwoju osobistego - 2 godz./warsztat

4. Wizyta studyjna inspirująco-motywujące jednodniowa: wieś tematyczna np. „Wioska Lawendowa” - warsztaty (obszar województwa kujawsko-pomorskiego).

5. Działania integracyjne – spotkanie ze społecznością lokalną - zadania otwarte. W ramach tego zadania poza uczestnikami projektu udział wezmą osoby zaproszone do integracji: po min. 20 os. w każdym zadaniu otwartym.


Termin realizacji projektu: 01.07.2022 r. - 30.11.2020 r.

Wartość całkowita projektu: 36 460,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 34 560,00 zł


Brak artykułów