W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Budowa żłobka w Płużnicy


Projekt „Budowa żłobka w Płużnicy”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 06 – Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 06.01 – Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną

Poddziałanie: 06.01.02 – Inwestycje w infrastrukturę społeczną

Wartość projektu: 3 382 262,54 zł

Wnioskowana dotacja: 2 874 923,15 zł

Wkład UE:  2 874 923,15 zł

Wkład własny: 507 339,39 zł

Termin realizacji: 15.03.2019 – 31.03.2022 r.

Umowa nr: UM_WE.431.1.327.2022 z dnia 21 sierpnia 2020 r. 

Cel projektu: Budowa żłobka w Płużnicy, a tym samym zapewnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3w Gminie Płużnica, poprzez utworzenie 48 miejsc dla dzieci do lat 3 w żłobku. Będą to 2 oddziały. Zaplanowane w ramach niniejszego projektu zadania służą realizacji celów projektu i w konsekwencji prowadzą do osiągnięcia celów Działania 6.1. Inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną, Podziałanie 6.1.2 Inwestycje w infrastrukturę społeczną. Bardzo istotne jest to, że projekt zakłada powierzenie opieki nad dziećmi, co umożliwi matkom i/lub ojcom powrót na rynek pracy. Godzenie życia zawodowego z rodzinnymi może przyczynić się do wzrostu zamożności i komfortu życia rodzin. Kobiety, które przebywają przez dłuższy czas na urlopach macierzyńskich mogą odczuwać trudności związane z perspektywą utraty umiejętności pracowniczych. Często jednak dojrzewają w nich ważkie decyzje zmieniające często kariery zawodowe na prace dające większą satysfakcję, często związane z usamodzielnianiem się na rynku pracy. Mężczyźni najczęściej powierzają partnerkom opiekę nad dzieckiem, ewentualnie jeśli zarobki są niższe niż u partnerek sami decydują się na wykorzystanie urlopu macierzyńskiego. W pewnym momencie jednak rodzice decydują się na powierzenie opieki specjalistom, którzy zapewnią dziecku grupę rówieśniczą, edukację i wysoką jakościowo opiekę, która ma często więcej zalet niż uzależniona od dyspozycyjności jednej osoby instytucja niani. Realizacja projektu jest niezbędna, by zaspokoić potrzeby lokalnej społeczności w zakresie usług opieki nad dziećmi do lat 3, co z kolei pozytywnie wpłynie na chęć powrotu do pracy rodziców, którzy nie podejmują aktywności zawodowej z uwagi na brak możliwości znalezienia alternatywnych opcji opieki nad dziećmi w wieku 0-3.


Opis projektu
: Przedmiotem projektu jest budowa żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w Płużnicy wraz z wyposażeniem. Beneficjentem projektu jest Gmina Płużnica. 
Warto jednak zauważyć, iż z uwagi na społeczny charakter przedsięwzięcia, ostatecznymi beneficjentami będą dzieci korzystające ze żłobka, gdyż to one najbardziej zyskają na realizacji inwestycji objętej niniejszym wnioskiem. Projekt będzie realizowany na terenie Gminy Płużnica, 87-214 Płużnica. Główny problem to brak żłobka na terenie Gminy Płużnica. Główny cel budowa żłobka, a tym samym zapewnienie dostępu do usług opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie.

Efekty projektu:

  • Liczba utworzonych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 1
  • Liczba osób korzystających ze wspartych obiektów opieki nad dziećmi do 3 roku życia – 48
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 48
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnością 1

Pytania dotyczące projektu „Budowa żłobka w Płużnicy” należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica.

Kontakt:

Młodszy referent ds. inwestycji
Mateusz Mirodka
Telefon: 56 688 52 14

E-mail: m.mirodka@pluznica.pl

Brak artykułów