W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica
Projekt „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica”

Program operacyjny: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: 06 – Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry

Działanie: 06.03 – Inwestycje w infrastrukturę edukacyjną

Poddziałanie: 06.03.01 – Inwestycje w infrastrukturę przedszkolną

Wartość projektu: 3 382 262,54 zł

Wnioskowana dotacja: 2 874 923,15 zł

Wkład UE:  2 874 923,15 zł

Wkład własny: 507 339,39 zł

Termin realizacji:

Umowa nr: WP-II-C.433.6.83.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.


Cel projektu
: Celem projektu jest wybudowanie budynku przeznaczonego na przedszkole publiczne w miejscowości Płużnica oraz jego wyposażenie, a także powstanie placu zabaw. Dzięki realizacji projekt

u gmina zyska nowe przedszkole publiczne dysponujące 100 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt przyczyni do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze cechującym  się niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest Gmina Płużnica.


Opis projektu: Przedmiotem projektu jest w budowa nowego przedszkola publicznego w miejscowości Płużnica, które będzie zapewniać 100 miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, wraz z zagospodarowaniem terenu (plac zabaw), zakupem wyposażenia przedszkola oraz zakupem specjalistycznego sprzętu dostosowanego do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i dzieci niepełnosprawnych. Projekt będzie realizowany w miejscowości Płużnica na działkach nr 138/4 i 138/7. Ze względu na charakter inwestycji, do ostatecznych beneficjentów należy zaliczyć dzieci w wieku przedszkolnym, wychowawców i obsługę placówki, gdyż to oni najbardziej zyskają na realizacji inwestycji. Dzięki realizacji projektu gmina Płużnica zyska nowe przedszkole publiczne dysponujące 100 miejscami dla dzieci w wieku przedszkolnym. Projekt przyczyni do zmniejszenia nierówności w dostępie do edukacji przedszkolnej na obszarze cechującym się niskim stopniem upowszechnienia edukacji przedszkolnej. Realizacja projektu skierowanego na wsparcie tworzenia nowych miejsc wychowania przedszkolnego spowoduje rzeczywiste zwiększenie liczby miejsc podlegających pod organ prowadzący placówki publiczne, jakim jest Gmina Płużnica.

 

Pytania dotyczące projektu „Budowa przedszkola w miejscowości Płużnica” należy zgłaszać telefonicznie, mailowo lub osobiście do Referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji w Urzędzie Gminy w Płużnicy, Płużnica 60, 87-214 Płużnica.


Kontakt:

Młodszy referent ds. inwestycji
Mateusz Mirodka
Telefon: 56 688 52 14
E-mail: m.mirodka@pluznica.plBrak artykułów