Gmina Płużnica Edukacja, współpraca, rozwój

Odpady komunalne

A pomniejsz czcionkę A standardowy rozmiar A powiększ czcionkę

Istniejący system gospodarki odpadami to zmiana zarówno dla mieszkańców, jak i dla samorządów gminnych. Wprowadzony w/w system oznacza przede wszystkim to, że wszyscy solidarnie płacimy za wywóz śmieci. 

Gmina jest organizatorem całego systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych i Mieszkaniowych EKOSYSTEM Sp. z o. o. z Wąbrzeźna.

Adres podmiotu:
PUKiM EKOSYSTEM Sp. z o. o. 
Ul. Matejki 13
87-200 Wąbrzeźno
tel. 566873190

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Płużnica zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) w Niedźwiedziu, gm. Dębowa Łąka.


Dane adresowe:
Regionalna Instalacja Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Niedźwiedź 1
87-207 Dębowa Łąka

Gmina Płużnica posiada jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który jest zlokalizowany w Nowej Wsi Królewskiej nr 30 na placu Spółdzielni Kółek Rolniczych. PSZOK świadczy usługi odbierania odpadów od poniedziałku do piątku w godzinach  od 8:00 do 14:00. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do PSZOK określone odpady, zebrane w sposób selektywny.

W PSZOK można zostawić bezpłatnie m. in. odpady typu:

- przeterminowane leki;
- baterie i akumulatory;
- zużyty sprzęt elektryczny elektroniczny; 
- meble i odpady wielkogabarytowe;
- odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na    budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót;
- chemikalia i zużyte opony;
- tekstylia i odzież.

Powyższych odpadów nie wolno wyrzucać do pojemników postawionych na posesjach. 

Dane adresowe:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
Nowa Wieś Królewska 30
87-214 Płużnica


Uzupełnieniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest coroczny odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Odpady te są zbierane raz w roku z posesji. Wcześniej należy jednak zgłosić chęć oddania sprzętu poprzez wypełnienie i dostarczenie do Urzędu Gminy na pokój nr 3 stosownego wniosku  w godzinach urzędowania. Wykazane odpady we wniosku należy wystawić przed posesję w terminie odbioru. O terminach informujemy na bieżąco w zakładce Aktualności.


Składanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do wójta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych. 
W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana. Możliwe jest również skorygowanie uprzednie złożonej deklaracji poprzez złożenie korekty deklaracji na podstawie Ustawy Ordynacja podatkowa, skorygowanie deklaracji następuje przez złożenie korygującej deklaracji.


Deklaracja do pobrania

Harmonogram

Harmonogram wywozu odpadów dla poszczególnych wsi na rok 2019

Czytaj

Zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Od 1 lutego 2018 r. obowiązuje nowa stawka za gospodarowanie odpadami. Mieszkańcy, którzy segregują odpady zapłacą 9,50 zł miesięcznie od osoby. Za wywóz odpadów niesegregowanych stawka wynosi 19,00 zł miesięcznie od osoby. Na sesji 30 stycznia 2018 r. została podjęta uchwała...

Czytaj

Obowiązujące uchwały Rady Gminy Płużnica

Na terenie gminy Płużnica obowiązują następujące uchwały ws. ochrony środowiska: Uchwała nr V/29/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Płużnica - zobacz Uchwała nr V/27/2015 Rady Gminy Płużnica z dnia 26 lutego 2015...

Czytaj

wróć

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij